Marzec, 2012 Archive

Niezbędnik maturzysty – język angielski

Dzisiaj dwa zadania na Rozumienie pisanego tekstu i rady Jak przygotować się do tej części egzaminu. Czytaj systematycznie różnorodne teksty obcojęzyczne, np. artykuły prasowe, teksty literackie, foldery, broszury, informacje. Czytając, rób notatki. Wpisuj do zeszytu sówek wyrazy i zwroty, których nie znasz. Stosuj przy tym zasadę eliminacji – ignoruj słowa rzadko używane w języku, jak [...]

Niezbędnik maturzysty – matematyka

   Na początek zadanie z matury próbnej z listopada 2010 roku z działu geometria analityczna. Zadanie 33. (4 punkty) Punkty A = (1 ,5 ), B = (14 ,31 ) , C = (4 ,31 ) są wierzchołkami trójkata. Prosta zawierająca wysokość tego trójkąta przeprowadzona z wierzchołka C przecina prostą AB w punkcie D. Oblicz długość odcinka BD. Siegając [...]

Niezbędnik Maturzysty – startujemy!

Rozpoczynamy zamieszczanie serii ćwiczeń i wskazówek z wybranych przedmiotów maturalnych (najbradziej popularnych) – matematyka, geografia, język angielski. Mamy nadzieję, że zadania będą pomocne w przygotowaniu do matury.