Posted by wituary

Niezbędnik maturzysty – język angielski

Rozumienie słuchanego tekstu – Jak przygotować się do tej części egzaminu? Słuchanie i rozumienie są podstawą konieczną do mówienia w języku obcym. Zanim nauczysz się mówić, naucz się zatem słuchać. Jest to jedna z najtrudniejszych sprawności. Kiedy czytasz tekst i masz problemy, możesz do niego zajrzeć wielokrotnie. Tekst słuchany ulatuje: nikt nie powtórzy dwukrotnie informacji [...]

Niezbędnik maturzysty – geografia

Kolejna porcja zadań. Tym razem zadania z działu Ochrona środowiska w Polsce. Zadania. Odpowiedzi.

Niezbędnik maturzysty – język angielski

Kolejne zadania maturalne z działu Rozumienie pisanego tekstu. Poćwicz razem z nami. Zadania z książki Język angielski. Matura 2012. Poziom podstawowy (Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska, Joanna Kowalska). Zadania. Odpowiedzi.

Niezbędnik maturzysty – geografia

Pierwsza porcja zadań ćwiczeniowych z geografii. Dzisiaj cztery zadania z działu Hydrologia. Zadania z arkuszy maturalnych z lat poprzednich. Wszystkie zamieszczone w książce Geografia. Matura 2012. Zbiór zadań maturalnych. Spróbuj rozwiązać zadania, a potem sprawdź swoje odpowiedzi. Przykładowe zadania – dział Hydrologia. Odpowiedzi do zadań.

Niezbednik maturzysty – matematyka

Odpowiedzi i szkice rozwiązań do zestawu zadań ćwiczeniowych. Odpowiedzi. Klucz punktowania różnych sposobów rozwiązania podanego zadania z geometrii analitycznej. Klucz punktowania.  

Niezbędnik maturzysty – język angielski

Odpowiedzi do zamieszczonych zadań. Odpowiedzi.

Niezbędnik maturzysty – język angielski

Dzisiaj dwa zadania na Rozumienie pisanego tekstu i rady Jak przygotować się do tej części egzaminu. Czytaj systematycznie różnorodne teksty obcojęzyczne, np. artykuły prasowe, teksty literackie, foldery, broszury, informacje. Czytając, rób notatki. Wpisuj do zeszytu sówek wyrazy i zwroty, których nie znasz. Stosuj przy tym zasadę eliminacji – ignoruj słowa rzadko używane w języku, jak [...]

Niezbędnik maturzysty – matematyka

   Na początek zadanie z matury próbnej z listopada 2010 roku z działu geometria analityczna. Zadanie 33. (4 punkty) Punkty A = (1 ,5 ), B = (14 ,31 ) , C = (4 ,31 ) są wierzchołkami trójkata. Prosta zawierająca wysokość tego trójkąta przeprowadzona z wierzchołka C przecina prostą AB w punkcie D. Oblicz długość odcinka BD. Siegając [...]

Niezbędnik Maturzysty – startujemy!

Rozpoczynamy zamieszczanie serii ćwiczeń i wskazówek z wybranych przedmiotów maturalnych (najbradziej popularnych) – matematyka, geografia, język angielski. Mamy nadzieję, że zadania będą pomocne w przygotowaniu do matury.