Posted in Matematyka

Niezbednik maturzysty – matematyka

Odpowiedzi i szkice rozwiązań do zestawu zadań ćwiczeniowych. Odpowiedzi. Klucz punktowania różnych sposobów rozwiązania podanego zadania z geometrii analitycznej. Klucz punktowania.  

Niezbędnik maturzysty – matematyka

   Na początek zadanie z matury próbnej z listopada 2010 roku z działu geometria analityczna. Zadanie 33. (4 punkty) Punkty A = (1 ,5 ), B = (14 ,31 ) , C = (4 ,31 ) są wierzchołkami trójkata. Prosta zawierająca wysokość tego trójkąta przeprowadzona z wierzchołka C przecina prostą AB w punkcie D. Oblicz długość odcinka BD. Siegając [...]

Niezbędnik Maturzysty – startujemy!

Rozpoczynamy zamieszczanie serii ćwiczeń i wskazówek z wybranych przedmiotów maturalnych (najbradziej popularnych) – matematyka, geografia, język angielski. Mamy nadzieję, że zadania będą pomocne w przygotowaniu do matury.