Tagged with odpowiedzi

Niezbędnik maturzysty – geografia

Kolejna porcja zadań. Tym razem zadania z działu Ochrona środowiska w Polsce. Zadania. Odpowiedzi.

Niezbędnik maturzysty – język angielski

Kolejne zadania maturalne z działu Rozumienie pisanego tekstu. Poćwicz razem z nami. Zadania z książki Język angielski. Matura 2012. Poziom podstawowy (Ilona Gąsiorkiewicz-Kozłowska, Joanna Kowalska). Zadania. Odpowiedzi.

Niezbędnik maturzysty – geografia

Pierwsza porcja zadań ćwiczeniowych z geografii. Dzisiaj cztery zadania z działu Hydrologia. Zadania z arkuszy maturalnych z lat poprzednich. Wszystkie zamieszczone w książce Geografia. Matura 2012. Zbiór zadań maturalnych. Spróbuj rozwiązać zadania, a potem sprawdź swoje odpowiedzi. Przykładowe zadania – dział Hydrologia. Odpowiedzi do zadań.

Niezbednik maturzysty – matematyka

Odpowiedzi i szkice rozwiązań do zestawu zadań ćwiczeniowych. Odpowiedzi. Klucz punktowania różnych sposobów rozwiązania podanego zadania z geometrii analitycznej. Klucz punktowania.  

Niezbędnik maturzysty – język angielski

Odpowiedzi do zamieszczonych zadań. Odpowiedzi.